Ինչպես Էյնշտեյնն ապացուցեց Աստծո գոյությունը

23 Feb

20160223_181354Մի խելացի պրոֆեսոր մի օր համալսարանում հարց տվեց իր ուսանողներին. Continue reading

Ահա թե ինչու են գնդակահարությունից առաջ կապում մահապատժի ենթարկվողների աչքերը

22 Oct

Continue reading

Հայկական մշակույթը Ուշ միջնադարում և նոր Ժամանակների սկզբին

28 May

Հայկական մշակույթի ակունքները գալիս են դեռևս հայկական ցեղային միությունների ու պետական կազմավորումների ժամանակներից: Դրանք մեզ ծանոթ են ոչ միայն պահպանված առասպելներից և կրոնական հավատալիքներից, այլև պեղումների նյութերից: Պատմական Հայաստանի տարածքում հայտնաբերվել են բազմաթիվ հնագույն բնակավայրեր, կիկլոպյան ամրոցներ, պեղվել են հարուստ դամբարաններ (Մեծամոր, Լճաշեն, Վանաձոր և այլն): Դրանցում գտնված զենքերը, գործիքները, կենցաղային իրերը, արձանիկներն ու զարդերը վկայում են հին ու բարձր մշակութային զարգացման մասին: Հին հայկական մշակույթի ձևավորման և զարգացման մեջ ուրույն դեր ունեցավ Վանի (Արարատյան) թագավորությունը (Ք.ա. 9-7-րդ դդ.): Վերջինիս անկումից հետո ուրարտական հայտնի սեպագիրը մոռացվեց: Continue reading

Մշակույթը

28 May

Մշակույթը հասարակության և մարդու զարգացման որոշակի մակարդակ է, որն արտահայտվում է մարդկանց գործունեության և կյանքի կազմակերպման ձևերով և տիպերով։ Երբեմն «մշակույթ» տերմինը վերագրում են կյանքի զուտ հոգևոր ոլորտին։ Մշակույթը ընդգրկում է ոչ միայն գործունեության առարկայական արդյունքները այլև սուբյեկտիվ՝ մարդկային ուժերն ու ընդունակությունները, որոնք իրականացվում են գործունեության մեջ (գիտելիքներ, ունակություններ, արտադրական և մասնագիտական հմտություններ, աշխարհայայացք և այլն)։ Continue reading

LIFE’S MOST POWERFUL LESSONS

15 May

Have you ever had an epiphany? One of those “a-ha” moments where something just clicks for you? Maybe it’s something you’ve been struggling with for a long time, or maybe it was a piece of advice you learned from a friend. Whatever the source of our insight, it’s these moments that bring us to a deeper understanding of our world. The better understanding we have of life, the more we live in the truth. Continue reading

Health

15 May

2015-05-15 10.31.18People nowadays are more health-conscious than they used to be. They understand that good health is above wealth. Continue reading

8 հետաքրքիր փաստ ուտելիքի մասին

18 Feb

1. Կարամելը հայտնաբերել են արաբները: Նրանք դա օգտագործում էին որպես մազահեռացման միջոց:


Continue reading

Հայոց ծագումնաբանություն

30 Jan

Հայերի ծագման վերաբերյալ հին ու միջին դարերում գրի են առնվել մի շարք ավանդություններ, որոնցից հայագիտության տեսանկյունից (որպես սկզբնաղբյուրային արժեք ունեցողներ) առավել մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում հայկականը, հունականը, հին եբրայականը, վրացականը և արաբականըՍտեղծվել է դեռևս վաղընջական ժամանակներում և մեզ հասել Մովսես Խորենացու գրառմամբ: Ավանդության առանձին դրվագներ հիշատակվում են նաև միջնադարի այլ հայ մատենագիրների երկերում: Continue reading

Արշակունյաց թագավորություն

30 Jan

Արտաշիսյան արքայատոհմի արական ներկայացուցիչների սպառումով հռոմեացիները հնարավորություն ստացան հայկական գահ բարձրացնելու օտարազգիներին, որոնք կվարեին հռոմեամետ քաղաքականություն: 1 թ. մինչև 52 թ. նրանց օգնությամբ հայկական գահ բարձրացան Ատրպատականի և Վիրքի արքայատոհմի ներկայացուցիչները: Սակայն իր հերթին Պարթևստանն էլ աշխատում էր հայոց գահ բարձրացնել իր թեկնածուին: Continue reading

Իմ մասնագիտական կողմնորոշումը

7 Jan

Բավականին երկար (մոտ 3 տարի) մտացելուց հետո հանգեցի այն այն մտքին, որ ցանկանում եմ բժիշկ դառնալ: Իհարկե ծնողներս իրենց հատուկ մասնակցությունը ունեն որոշման այդ բարդ գործում: Սխալ կլինի ասել, թե նրանք ինձ ստիպել են, ուղակի ճիշտ ներկայացրել են այս մասնագիտության առավելություններն ու թերությունները: Continue reading